વાડવળગણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાડવળગણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વાડ.

  • 2

    મહોલ્લો લત્તો. જેમ કે, વહોરવાડ, ગોલવાડ.