વાડીઓ દૂઝવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાડીઓ દૂઝવી

  • 1

    સારી આવક થવી.