વાડી દૂઝવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાડી દૂઝવી

  • 1

    સારી આવક થવી.