વાડો વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાડો વાળવો

  • 1

    વાડો કરવો.

  • 2

    જૂથ, પક્ષ, તડ કે સંપ્રદાય રચવો.