વાડે ચીભડાં ગળવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાડે ચીભડાં ગળવાં

  • 1

    રક્ષકે જ ભક્ષક બનવું.