વાડ બંધાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાડ બંધાવી

  • 1

    ઘેરાઈ જવું.

  • 2

    આસપાસ જમાવ થવો.