વાણો તાણવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાણો તાણવો

  • 1

    વણવાને માટે તાર ગોઠવવા.