વાણ ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાણ ભરવું

  • 1

    (ખાટલો) વાણથી ભરવો.