ગુજરાતી

માં વાતડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાતડ1વાતૂડું2

વાતડ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    લાંબી લાંબી વાત; ટાયલું.

  • 2

    [વા+તડ] વા પેસી શકે એવી તરડ.

મૂળ

'વાત' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં વાતડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાતડ1વાતૂડું2

વાતૂડું2

વિશેષણ

  • 1

    ઘણી વાતો કરવાની ટેવવાળું.

મૂળ

'વાત' ઉપરથી