વાતનું વતેસર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાતનું વતેસર કરવું

  • 1

    કાગનો વાઘ કરવો; જૂજ વાતોને વધારીને મોટી કરવી.