વાતાનુકૂલિત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાતાનુકૂલિત

વિશેષણ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    વાતાનુકૂલ કરાયેલું કે કરાતું; 'ઍર-કંડિશન્ડ'.