વાત આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત આપવી

  • 1

    અંદરનો ભેદ ખુલ્લો કરવો-જણાવવો.