વાત ઉકેલ્યા કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત ઉકેલ્યા કરવી

  • 1

    એકની એક વાતનું પીંજણ કર્યા કરવું.