વાત ઉકેલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત ઉકેલવી

  • 1

    વાત કાઢવી; કહેવાનો મુદ્દો રજૂ કરવો-ઉપાડવો.

  • 2

    વાતચીત કે ચર્ચાનો વિષય બનાવવું.