વાત ઊડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત ઊડવી

  • 1

    વાત ફેલાવી.