વાત ઊડી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત ઊડી જવી

  • 1

    વાત કપાઈ જવી; મુદ્દો નકામો ગણાઈ બીજી જ વાત નીકળવી.