વાત ઊભી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત ઊભી કરવી

  • 1

    વાતની ખોટી બનાવટ કરવી.

  • 2

    વાત શરૂ કરવી-ઉપાડવી.