વાત કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત કાઢવી

  • 1

    કહેવાનો મુદ્દો રજૂ કરવો-ઉપાડવો.

  • 2

    વાતચીત કે ચર્ચાનો વિષય બનાવવું.