વાત કાપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત કાપવી

  • 1

    કહેવામાં આવતી વાતને નકારીને ઉડાડી દેવી.