વાત ગળી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત ગળી જવી

  • 1

    વાતનો જવાબ ન આપવો; મુદ્દો દબાવી દેવો.