વાત ચૂંથાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત ચૂંથાવી

  • 1

    વાત ચોળાવી.