વાત ફૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત ફૂટવી

  • 1

    ગુપ્ત વાત જાહેર થઈ જવી.