વાત ફાટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત ફાટવી

  • 1

    ફેલાવી.

  • 2

    રહસ્ય ખુલ્લું થઈ જવું.

  • 3

    હાડ જવું; બહેકવું.