વાત ફોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત ફોડવી

  • 1

    ખાનગી બાબત જાહેર કરવી; રહસ્ય ખુલ્લું કરી દેવું.