વાત બગડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત બગડવી

  • 1

    યોજના કે ગોઠવણ કથળવી.

  • 2

    વાત ગૂંચાવી કે કાબૂ બહાર જવી.