વાત ભારે કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત ભારે કરવી

  • 1

    વાતને મોટી-મોંઘી કરી દેવી.