વાત ભારે પડી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત ભારે પડી જવી

  • 1

    કરેલા કામનું પરિણામ સહન ન કરી શકાય તેવું થવું.