વાત મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત મૂકવી

  • 1

    ચર્ચા કે ઉલ્લેખ છોડવાં.

  • 2

    વાત રજૂ કરવી.