વાત માનવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત માનવી

  • 1

    કથન કે કથાની સત્યતા સ્વીકારવી.

  • 2

    સલાહ માનવી.