વાત મારી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત મારી જવી

  • 1

    મુદ્દો કે મુદ્દાની બાબત ઊડી જવી.

  • 2

    ખેલ કથળી જવો; ધાર્યું ન થવું.