વાત વધી પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત વધી પડવી

  • 1

    કજિયો કે મારામારી ઉપર આવવું.