વાતે વળગાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાતે વળગાડવું

  • 1

    વાતો કરવામાં ગુલતાન કરી દેવું જેથી ચાલુ પ્રસંગ ભુલાઈ જાય.