વાદગ્રસ્ત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાદગ્રસ્ત

વિશેષણ

  • 1

    સંશયયુક્ત; ચર્ચાસ્પદ.