વાદમાં પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાદમાં પડવું

  • 1

    ચડસાચડસી કરવી; હોડમાં ઊતરવું.