ગુજરાતી

માં વાંદરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાંદર1વાંદર2

વાંદરું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    વાનર-એક ચોપગું પ્રાણી.

ગુજરાતી

માં વાંદરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાંદર1વાંદર2

વાંદર2

પુંલિંગ

  • 1

    વાંદરું.

ગુજરાતી

માં વાંદરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાંદર1વાંદર2

વાંદર

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી ઘોડીની એક જાત.