વાંદરાનો ઘા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંદરાનો ઘા

  • 1

    નાહક ચોળીને ચીકણું કરવું તે; ચૂંથીને બગાડવું તે.