વાદળાં આવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાદળાં આવવાં

  • 1

    આકાશમાં વાદળ ભેગાં થવાં.