વાદળા થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાદળા થવાં

  • 1

    આકાશમાં વાદળ ભેગાં થવાં.