વાદળ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાદળ આવવું

  • 1

    આકાશમાં વાદળ ભેગાં થવાં.