વાદળ ઘેરાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાદળ ઘેરાવું

  • 1

    આકાશ વાદળોથી છવાઈ જવું.

  • 2

    ભય કે સંકટ ઝઝૂમવું.