વાદળ તૂટી પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાદળ તૂટી પડવું

  • 1

    ભારે વરસાદ થવો.

  • 2

    લાક્ષણિક એકસામટું તૂટી પડવું (દુઃખનું વાદળ).