વાદળ વેરાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાદળ વેરાવું

  • 1

    ઉઘાડ નીકળવો; વાદળ ખસી જવું.