વાદ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાદ પડવો

  • 1

    તકરાર થવી.