વાદ વદવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાદ વદવો

  • 1

    ચડસાચડસી કરવી; હોડમાં ઊતરવું.