વાંધો આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંધો આવવો

  • 1

    હરકત કે ઝઘડો પેદા થવો.