વાંધો ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંધો ઊઠવો

  • 1

    હરકત કે ઝઘડો પેદા થવો.