વાંધો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંધો કાઢવો

  • 1

    વિરોધ કરવો; તકરાર કરવી.