વાંધો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંધો પડવો

  • 1

    હરકત કે ઝઘડો થવો.

  • 2

    ખોટું લાગવું; વિરોધનું કારણ મળવું.