વાના ઘોડા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાના ઘોડા જેવું

  • 1

    તરંગી; ઘડીઘડીમાં વિચાર ફેરવતું.