વાના ફોફા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાના ફોફા જેવું

  • 1

    તદ્દન સુકલકડી ને નિર્બળ.